Programma Technische Dag 2015

Zaterdag 18 April 2015 technische dag bij Jan en Anja Dijk in Oudleusen  ( Dalfsen )
Indien mogelijk graag zelf een stoeltje meenemen !
Bij voldoende opgave ( 6 auto’s ) is het  mogelijk om U auto te laten taxeren, kosten  85,00 euro !
Hiervoor graag voor 15 maart opgeven bij de t.c. !
We beginnen ‘ s morgens om 10.00, koffie-thee en cake staan dan klaar !

CONTRIBUTIEVERZOEK.

Beste Vrienden van de Estafette,

En dan is er alweer een jaar verstreken …en komt er ook weer een nieuw contributieverzoek voorbij!

Ons verenigingsjaar loopt in 2015/2016 van 1 juni 2015 t/m 31 mei 2016. Het lidmaatschap kost € 30,- en donateurs betalen € 20,- per jaar.

We vragen jullie het lidmaatschapsgeld voor 2015/2016 voor 1 juni 2015 over te maken naar:

Rabobank 3164.70.503 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Estafette, Noordoostpolder-Urk.

(IBAN NL 65 RABO 0316470503 / BIC RABO NL 2U)

Vergeet niet je lidmaatschapsnummer te vermelden.

Na ontvangst van de contributie ontvang je van ons, voor eind september, ook je nieuwe clubpas voor 2015/2016.

van het bestuur

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 

Een aantal leden hebben helaas nog vergeten de contributie te betalen. Uw penningmeester heeft gemaand, gemaild en geschreven, bij een aantal nog zonder resultaat. Graag uw medewerking!

Bij het mailen is gebleken dat een aantal mailadressen niet meer werkt. Wij proberen het adressenbestand up-to-date te houden, niet om u te spammen maar alleen voor serieuze zaken. Opnieuw het verzoek: mailtje met uw lidnummer naar het secretariaat: secretaris@renault-estafette.nl

Technische dag

Lid of begunstiger worden van de Vrienden van de Estafette.

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de knop lid/begunstiger, rechts bovenaan de website.


De contributie bedraagt €30,00 per verenigingsjaar.
U wordt begunstiger van Vrienden van de Estafette door minimaal €20,00 per jaar over te maken.

Wat krijgt u als lid?

4 keer per jaar ons clubblad.
U bent welkom op de nieuwjaarsreceptie, technische dag en het clubweekend.

Wat krijgt u als begunstiger?
4 keer per jaar ons clubblad.

Ga naar boven